Mia Maljojoki


Date: 1504051200
Image:

Object or Exhibition Name:
Amazonia#29
Gallery: Four
Image Caption:
Mia Maljojoki, Amazonia#29, 2017, necklace, porcelain, color and gold glazing, acrylic pigment, cotton, lace, pendant size 90 x 100 x 2 mm, photo: Mirei Takeuchi
Scroll to Top